Kettő

Posted in A Törekvő on 2016-10-20 by Atyafi

2016.10.20.

Reveláció

Posted in A Törekvő on 2016-10-20 by Atyafi

2016.10.20.

A minap ismét szóba hozta valaki privátban, hogy minek ez az erőlködés, “hókuszpókusz”, hiszen a megváltó már elhozta nekünk a hit általi üdvösséget. Nem kell mást tennünk, mint hinni Jézusban és ő küld nekünk egy kényelmes felvonót… Nos, ezt a kérdést én merőben másként látom és sérti a “hiúságomat” az a fajta kellemes és kényelmes bőrfotel, melybe egyesek nem szégyellenek belesüppedni a hit mindent elsöprő reményében. “Nekünk nincs más dolgunk, mint hinni.” Gyakorta hallani ma ilyeneket és ehhez hasonlókat. Bántja ez a fajta beszéd a fülem és szánalommal tölt el kortársaim lagymatagsága, ahogy próbálják “behízelegni” magukat egy ingyen fuvar reményében. De ha igaz is lenne mindez, és Isten mozgólépcsőt küldene érettünk, ki lenne az a balga, aki beszállna egy ilyen hitvány vásári mutatványba? Sérti a “hiúságom” egy morális Isten felvetése. Isten túl van jón és rosszon, de ha szorult volna belé egy csepp “emberi érzelem”, akkor is többre becsülné a vért, a verejtéket, a szenvedést, a gyilkosságot, a háborút, a letört körmöket és a fájdalommal teli életet. Ha Isten egy szép napon felvonót küldene a Földre, hát én lennék az első, aki elvágná a drótköteleit. Természetesen erre nem fog soha sor kerülni. Sem a küldésre, sem a vágásra. Szóval, nagyon köszönöm a jóhiszemű privát mentőöv dobásokat és azt, hogy némelyek szeretnének irányt mutatni nekem eltévelyedett emberfiának, de ha mindenképpen választanom kéne, akkor én tisztelettel inkább csendben vízbe fulladnék, mintsem beüljek azon buzgó “hívők” kollektív tutajába, akik isteneket nivellálnak a saját képükre, a saját mentális és morális szintjükre, elkövetve ezzel a legnagyobb blaszfémiát. Isten ugyanis amorális. Túl van jón és rosszon. Nem foglalkozik az emberek dolgaival, mert érdeklődése sincs és nem is lehet. Nem, ez most nem ateizmus. Ez csupán autoteizmus. Muszáj istent szabotálni az Istenért. Megölni istent Istenért. 

Bővebben…

Good night Teddy!

Posted in A Törekvő on 2016-10-20 by Atyafi

2016.10.20.

SWASTIKA

Posted in A Törekvő on 2016-10-19 by Atyafi

2016.10.19.

http://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/2016/01/19/

http://static1.squarespace.com/static/

“The swastika literally means “to be good”. Or another translation can be made: “swa” is “higher self”, “asti” meaning “being”, and “ka” as a suffix, so the translation can be interpreted as “being with higher self”.

Lsd. még: Guénon: A kereszt szimbolikája

Mögöttes tartalmak (szuperédiség)

Posted in A Törekvő on 2016-10-19 by Atyafi

2016.10.19.

Mikor rákerestem Szőllősi Géza nevére már a merő felvételek láttán ijesztő látvány tárult a szemeim elé. Nem, most nem  a “nyers hús” preparátumok abszurd és groteszk látványáról beszélek, hanem a művész úr “mögöttes tartlamainak” a megnyilvánulására (gesztikuláció, beszéd, hanghordozás, tekintet, stb.) szeretnék célozni, mert a “szubtilis befolyások általi mozgatottság” jelen esetben módfelett szembetűnő. Szőllősi Géza állítólag szóra bírja a halált. Szerintem helyesebb így: Szőllősi Gézát szóra bírja (mozgatja) valami alulról, ami szemlátomást fel is fogja emészteni. Szőllősi Géza elszenved valamit, ami nem ő, már ha egyáltalán elszenvedhet akármit is (nélkülem).  És ezt most megint jól kéne érteni.

http://projectflesh.blogspot.hu

http://www.mohaonline.hu

A fenti felvétel a Funny Games c. filmből származik. Gyönyörűen passzol ehhez a maihoz. Szemet gyönyörködtetően.

CUNCI (Napindító, megindító idézet)

Posted in A Törekvő on 2016-10-17 by Atyafi

2016.10.17.

Sikeres hetet kívánok mindenkinek! (Vona Gábor)

Vona Gábor ismét egy népszerű cunciságot posztolt, amit még Jobbik logóval is sikerült ellátnia. Schopenhauer idézet, szétszóródott kávészemek, sikeres hét és dicsőséges napindítás. Ez már önmagában véve orbitális ízlésficamra vall, de hát ne legyünk maximalisták és túlságosan szigorúak Vona Gáborral szemben, aki egy trójai faló belsejében éppen tigrist lovagol, miközben a nevükön nevezhetetlenek, az állítólagos ellenség ismét a hasát fogja a röhögéstől. És milyen jól teszi a sok magas labda láttán! Mindenesetre én most inkább Hamvastól posztolnék valamit, hiszen Vona Úr is nagy Hamvas rajongó hírében áll. Zárják ezt a mai “sikeres napot” Hamvas Béla dicsőséges sorai.

“Azt mondják, hogy a nagy ember különlegesség és ritka példány. Szenzáció. Ő a zseni. A kivétel. Vagyis a nyomorék, a bolond. Végül, az őrült.  Ebben az értelmezésben én annak a bosszúját vélem látni, aki a nagy embert lealjasítja és kivételnek minősíti, hogy magáról a nagy embernek reája nézve is kötelező érvényét elháríthassa.”

Hamvas Béla

Julius Evola: BEVEZETÉS a MÁGIÁBA (Az UR-csoport szerkesztésében)

Posted in A Törekvő on 2016-10-16 by Atyafi

2016.10.16.

“Bizonyos emberek életében vannak olyan pillanatok, amikor úgy érzik, hogy minden bizonyosság meginog, minden fény kialszik, a szenvedélyek és érzelmek hangjai elhallgatnak, és elhallgat minden, ami létezésüket átlelkesítette és mozgatta. Miután az egyén így visszajut saját centrumába, meztelenül szembetalálja magát a problémák problémájával: Ki vagyok én? Ilyenkor majdnem mindig felbukkan azon érzés is, miszerint nemcsak az, amit a mindennapi életben csinálunk, hanem az is, amit a kultúra területén művelünk, alapjában véve csak szórakozás, a cél látszatának megteremtése, hogy legyen valamink, aminek révén nem kell elgondolkoznunk mélyen, aminek révén elleplezhetjük saját szemünk elől a centrális homályt, és így kivonhatjuk magunkat az egzisztenciális szorongás alól. Némelykor egy efféle krízis végzetes kimenetelű lehet. Más esetekben az ember reagál. Újra felbukkan egy állati erő impulzusa, amely nem akar meghalni, és elhárítja azt, ami egy ilyen élmény révén felvillant: elhiteti, hogy csak lidérces álomról, az elme lázas pillanatáról és az idegrendszer egyensúlyának felborulásáról van szó. És valamilyen új kompromisszumot hozunk létre, hogy ismét a „valóság” felé forduljunk…

Mások viszont állva maradnak. Valami új és visszavonhatatlan lép az életükbe. Arra törekednek, hogy szétzúzzák az őket bezárva tartó kört. Elszakadnak a hitektől, elszakadnak a reményektől. Szét akarják kergetni a ködöt, utat akarnak nyitni. Önmaguknak és önmagukban a lét megismerését keresik. És számukra nincs visszaút…

Jelen mű olvasója másutt nehezen találhatná meg a speciális tanítások ilyen bőségét, ilyen pontosan és világosan kifejtve. Azt már neki kell eldöntenie, hogy meddig szándékozik a csupán tájékozódás céljából történő olvasásra szorítkozni, és miután felfedezett egy korábban csak homályosan érzett magasabb elhivatottságot meddig szándékozik merni, tenni és hallgatni. Beavatási tanítás, hogy azok, akik benső, izzó komolysággal próbálkoznak, nemigen maradnak egyedül. Lehetséges tehát, hogy számukra az Urral való kapcsolat csak az első lépés lesz, amelyeket a megfelelő időben különböző horderejű további kapcsolatok követhetnek. Ezek az olvasók, miután elhagyták az egyik partot, noha még fogva tartják őket a „vizek”, már a másik felé tartanak…”

http://magiatraditionalis.blog.hu/bevezetes a magiaba