Tökéletes rend és szabadság

Posted in A Törekvő on 2016-09-25 by Atyafi

2016.09.25.

Julius Evola: Az “állati eszmény”

Posted in A Törekvő on 2016-09-24 by Atyafi

2016.09.24. A lélek, ami kiöntötte magát a dolgokba…

“Az „állati eszmény” másik oldala a természet és a táj iránti érzés banalizálása. Ez már arra az idilli természetre is érvényes volt, amelyből az enciklopédisták és Rousseau idejében mítoszt gyártottak. Később ugyanilyen módon jelent meg a polgár számára kedves természet: a szép és a bájos, a festői, a pihentető árkádiai vagy lírai természet, amely a dolgokba „nemes érzelmeket” lehel; a természet a patakocskákkal és ligetecskékkel, a romantikus alkonyokkal és a szenvelgő holdfénnyel; a természet, amelynek közepette verseket szavalnak, idilleket szőnek, „széplelkű” költőket idéznek. Még ha szublimálva és felmagasztalva is, ez a Beethoven Pastorale-szimfóniája által megörökített légkör.

Bővebben…

Apoliteia

Posted in A Törekvő on 2016-09-20 by Atyafi

2016.09.20. 

“A jelenlegi korszakban nincsenek olyan államok, amelyek természetük következtében az igazi, elidegeníthetetlen tekintély bármiféle princípiumát igényelhetnék. De nem csak erről van szó: a sajátos, tradicionális értelemben vett államról ma már nem is beszélhetünk. Ma egyedül a “képviseleti és közigazgatási” rendszerek léteznek, amelyekben az elsődleges elem immár nem egy önmagában vett létezőként, magasabb ideaként és hatalomként értelmezett állam, hanem a többé-kevésbé demokráciaként felfogott társadalom: ez a háttér még a totalitárius kommunista rendszerben is megmaradt, amennyiben a “népi demokrácia” minőségét igényli.”

Bővebben…

Veritas

Posted in A Törekvő on 2016-09-14 by Atyafi

2016.09.14.

“Ha ön tényleg tudná azt, amit tud, leborulva tisztelném önt.”

Gustav Meyrink: A nyugati ablak angyala

Posted in A Törekvő on 2016-09-13 by Atyafi

2016.09.13.

“Tegyük fel, hogy van egy próba, amikor ezekkel a generatív erőkkel szembesülnöm kell. Két lehetőség van; Vagy kiállom a próbát, vagy nem. Mi van akkor, hogyha nem állom ki a próbát, mert ez utóbbi érdekes. Ha nem állom ki a próbát, akkor két lehetőségem van. Vagy az azonnali bukás, vagyis halál, (…) vagy pedig annak az erőnek a szolgálatába áll az elbukott, amelynek a próbáján elbukott. Mondok egy példát. Meyrinknek van A nyugati ablak angyala című regénye -rendkívül figyelemre méltó mű-, melyben a főhős beszív egyfajta füstöt (kábítószer), amelynek révén a hétköznapi tudatossága elszakad a testi kondícióktól és akkor szembesül azzal az erővel, ami Chotokalugin hercegnőnek a lényege.” 

(Virág László: Beavatás, Ellenbeavatás c. előadásából)

https://bookline.Gustav_Meyrink_A_nyugati

Bővebben…

Jövevények

Posted in A Törekvő on 2016-09-12 by Atyafi

2016.09.12.

A munka becsülete

Posted in A Törekvő on 2016-09-12 by Atyafi

2016.09.12. Nem adhatunk mást, csak mi lény(eg)ünk.

“Nekünk meg kell maradnunk így együtt, hogy túl tudjuk élni ezeket a nehéz időket és hát reméljük, hogy előbb-utóbb megadja az Úr, az Úristen, hogy ennél kellemesebb (!!!) időket is fogunk élni…”

Jogunk van (???) az emberi méltósághoz. (???) A nehézségekkel pedig ember voltunkból fakadóan (???) szembe kell néznünk.”

“Mint keresztény szakszervezet összefogva…”